Игра: passions vs eL'quvet, map 2 train, FCDB Cup 2017 Closed Qualifier

Информация о канале

Турнир: FCDB Cup 2017

Игра: Counter-Strike: Global Offensive

Дата добавления: 2017-11-13