Игра: FarmSkins WCA | Vega Squadron vs AGO bo3 map2 inferno | @Toll @Deq

Информация о канале

Турнир: Farmskins WCA 2017

Игра: Counter-Strike: Global Offensive

Дата добавления: 2017-10-12